SIANJIA FLOW CONTROL

Contact Us

Contact Us

Address: No.10 Kaiyuan Road, Xiqing, Tianjin,China
Tel: 022-58335297
Fax: 022-58669879
Email: sianjia@ejianlong.com 

More|

Address:No.10 Kaiyuan Road, Xiqing Auto-Industrial Park Xiqing District, Tianjin, China
Tel: 022-58335297
Fax: 022-58669879
Email: sianjia@ejianlong.com